T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

İlimiz Tarımsal Kuraklık Çalışmaları

Yayın Tarihi : 2.3.2021

Türkiye Tarımsal Kuraklık Mücadele Stratejisi ve Eylem planı kapsamında, tarımsal kuraklık çalışmalarında kullanılmak üzere, teknik personelimiz tarafından aylık olarak arazi kontrolleri yapılmaktadır. 

Bu kapsamda ilimizde öncelikli olarak yetiştirilen Arpa, Buğday, Antepfıstığı, Bağ, Biber ve Zeytin gibi ürünlerin gelişme durumları, anlık yağış miktarı uzun yıllar yağış ortalamasına kıyaslanarak raporlanmaktadır. Bu raporlar rutin olarak da ilgili mercilere iletilmektedir.