T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Kırsal Kalkınma Yatırımları Programı Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklemesi

Yayın Tarihi : 25.2.2021

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklemesi hakkında Tebliğ (2021/7) 25.02.2021 tarih ve 31406 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yayımlanan Tebliğ ile 30/1/2021 - 31/12/2025 tarihleri arasında, 5 yıl kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeye katkı sağlamak için belirlenmiş bireysel sulama sistemleri desteklenecektir.

Tebliğ kapsamında 2021 yılı bireysel sulama hibe başvuruları; 01.03.2021 tarihinden itibaren 30 gündür. Müracaatlar başvuru sahipleri tarafından hazırlanan dosya ile birlikte İl Müdürlüğümüze yapılacaktır.

Programın yatırım konuları:

a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,

b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,

c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,

ç) Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması,

d) Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması,

e) Tamburlu sulama sistemi kurulması,

f) Güneş enerjili sulama sistemleri kurulması,

Bakanlığımız tarafından oluşturulan ÇKS' ye kayıtlı olmak şartıyla gerçek ve tüzel kişiler başvuruda bulunabilirler. Proje sahipleri hibeye esas mal alım tutarının %50' si oranındaki katkı payını ve toplam tutara ait KDV' nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

Başvuru yılı dâhil olmak üzere son beş yıl içerisinde, T.C Ziraat Bankası A.Ş ve TKK kanalıyla modern basınçlı sulama kredilendirmelerinde düşük faizli kredi kullananlar, kredilendirmeye konu olan aynı parsel için hibe başvurusu yapamazlar.

Bu Tebliğ kapsamında kabul edilen proje başvurularında, hibeye esas mal alımı tutarının KDV hariç %50'sine hibe yoluyla destek verilir. Referans fiyatların esas alınması şartıyla, hibeye esas mal alım tutarı 1.000.000 TL'yi geçemez. Mal alım bedelinin, bu miktarı aşması durumunda aşan kısım başvuru sahibi tarafından ayni katkı olarak karşılanır. Başvuru bütçeleri hazırlanırken KDV hariç hazırlanır.

Proje için bilgi almak isteyen yatırımcılar İl Müdürlüğümüz Proje yürütme birimine müracaat edebilirler.

2021/7 nolu tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210225-3.htm