T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' Projesi

Yayın Tarihi : 11.1.2021

PROJE AMACI

Kilis İli ve İlçelerinde, Küçükbaş Yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması, kırsal gelir kaynaklarının arttırılması, Köyden kente göçün önlenmesi,  'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' projesiyle; küçükbaş hayvan işletmelerinin dişi hayvan varlığının asgari 100 başa ulaştırarak sürdürülebilir ekonomik işletmeler oluşturulması, atıl işletme kapasitelerinin üretime kazandırılması, kırmızı et üretiminin arttırılması, yerel üretimin teşvik edilerek üreticilerin gelir seviyesinin artırılması amaçlanmaktadır.

PROJE İÇERİĞİ

Proje; kendi adına küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan veya daha önce yapmış olanlardan, işletmesinde 6-24 aylık dişi hayvan sayısının asgari 100 baş'a tamamlanması, kredi süresince (azami 7 yıl) işletmesinde dişi küçükbaş (6-24 ay dişi ) hayvan sayısının 100 baş altına düşmemesi, banka tarafından üretici başına 150.000 TL kredi kullandırılmasını içerir. Proje kapsamında olan koyun ırkları, İvesi ırkıdır.

PROJE BAŞVURU TARİHİ:

16.12.2020-16.12.2021 tarihleri arasında İl/İlçe Müdürlüklerine yapılacaktır.

Başvuru Sahibinde Aranılacak Şartlar:

 (1)Başvuru tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş olması,

 (2)Projenin başlangıç tarihi itibariyle faal olarak küçükbaş hayvancılık yapıyor veya daha önce küçükbaş hayvancılık yapmış olması,

(3)İlk kez küçükbaş hayvancılık faaliyetinde bulunacak olanlar Proje kapsamında değerlendirmeye alınmaz. İşletme devir alarak başvurmaları halinde de başvuruları kabul edilmez.

 (4)Proje kapsamında alacağı hayvanlarla birlikte işletmesindeki dişi küçükbaş hayvan varlığını asgari 100 (yüz) başa ulaştırmalı ve Proje kapsamında kullanacağı Yatırım Kredisinin devamı boyunca Proje kapsamındaki ırklara sahip dişi hayvan varlığını, Proje kapsamında edindiği hayvan sayısının/100 (yüz) başın (hangisi yüksekse) altına indirmemelidir.

 (5)İşletmesinin bulunduğu İlde ikamet ediyor olmalıdır.

 (6)Küçükbaş hayvancılık yapmaya elverişli ve Proje kapsamında edineceği hayvanlarla tüm sürüsünü barındırma kapasitesi bulunan barınağa (ağıla) sahip olmalıdır.

(7)Faaliyet gösterdiği bölgede bulunan meralardan yararlanıyor olmalı/mera kullanımına engel hali bulunmamalı ve/veya yıllık kaba yem ihtiyacının asgari % 50'sini yetiştirme imkanına sahip olmalıdır.

            Üreticinin projeye başvurabilmesi için aşağıda yer alan 2 maddeden 1 tanesini sağlaması yeterlidir.

a-)Üreticinin meradan yararlanması;

b-)Üretici meradan yararlanıyor ya da yıllık kaba yem ihtiyacının asgari %50'sini yetiştiriyor olması;

(8) Proje kapsamında alınacak hayvanların kendi işletmesinden çıkmamış olması gerekmektedir. Proje kapsamında hayvan satmış olan kişiler tekrar aynı hayvanlar için projeden faydalanamaz.

(9) Birinci derecede akraba arasındaki alım / satımlar Proje kapsamına alınmayacaktır.

 

Başvuru Sahibinden İstenen Belgeler:

  1. Başvuru Dilekçesi (Ek: 2),
  2. İşletme Tescil Belgesi(16.12.2020 tarihinden önce açılmış olmalı)
  3. İkametgah belgesi (E-Devlet üzerinden son 30 güne ait alınan belgeler geçerlidir.)                             
  4. Varsa Yıllık Kaba Yem Üretimini Gösteren ÇKS Belgesi;
  5. Yetiştiricinin faaliyet gösterdiği bölgede mera, çayır, otlatma alanlarından     yararlanabildiğine dair yazılı beyanı
  6. Varsa Tarım ve Hayvancılıkla ilgili mesleki eğitim veren ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarından mezun olduğuna dair diploma sureti,
  7. Varsa hayvan yetiştiriciliği konularında almış olduğu kurs bitirme belgesi,
  8. Şehit yakını (anne-baba-eş-kardeş-çocuk) ve gazi ise; onaylı belge
  9. Varsa Proje kapsamındaki faaliyetlerle ilgili olarak kiralanan, barınak/mera/otlak/yem bitkisi üretim alanları ile ilgili olarak yapılan, en az yedi yıllık kredi vadesi ile uyumlu kira sözleşmesi,
  10. Taahhütname (Sözleşme imzalama aşamasında verilecektir) (Ek: 3)

 

BİLGİ:

İl/İlçe Müdürlüklerinden ayrıntılı bilgi alınabilir.